Lịch cúp điện Long An tuần này từ thứ 2 (7/6) đến Chủ nhật (13/6): Dự kiến một số nơi ở tỉnh Long An sẽ bị cúp điện

  Theo lịch cúp điện Long An mới nhất tuần này, dự kiến một số nơi ở tỉnh Long An sẽ bị cúp điện.

  Loading...

  Dưới đây là lịch cúp điện Long An tuần này chi tiết:

  Điện Lực Tân Hưng

  •  07/06/2021 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 4, xã Vĩnh Châu B và một phần ấp Hưng Trung, xã Hưng Thạnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  •  07/06/2021 07:30:00 12:00:00 Một phần ấp 4, xã Vĩnh Châu B và một phần ấp Hưng Trung, xã Hưng Thạnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  •  08/06/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần ấp: Cà Dâm, Vĩnh Bửu, Vĩnh Ân, xã Vĩnh Đại Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  •  18/06/2021 14:20:00 16:30:00 Một phần ấp: Cà Dâm, Vĩnh Bửu, Vĩnh Ân, xã Vĩnh Đại Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 08/06/2021 08:00:00 10:30:00 Một phần ấp 4, xã Thạnh Hưng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

  •  08/06/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần ấp: Cà Dâm, Vĩnh Bửu, Vĩnh Ân, xã Vĩnh Đại Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  •  18/06/2021 08:30:00 12:00:00 Một phần ấp 4, một phần ấp 2, xã Thạnh Hưng và một phần ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng

  Ảnh minh họa

  Ảnh minh họa

  Điện Lực Châu Thành

  •  09/06/2021 10:30:00 11:30:00 Một phần ấp 2 xã Phước Tân Hưng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  •  18/06/2021 08:00:00 12:30:00 Một phần ấp Phú Xuân xã Phú Ngãi Trị Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  •  08/06/2021 08:20:00 09:20:00 Một phần ấp Vĩnh Xuân A xã Dương Xuân Hội Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  •  11/06/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần ấp 5 xã Hiệp Thạnh Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • Điện Lực Châu Thành 08/06/2021 10:40:00 11:30:00 Một phần ấp Cầu Ván xã An Lục Long Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Châu Thành 09/06/2021 08:30:00 10:00:00 Một phần ấp 2 xã Phước Tân Hưng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Châu Thành 14/06/2021 07:30:00 12:30:00 Một phần ấp 1 xã Hiệp Thạnh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • Điện Lực Châu Thành 11/06/2021 13:30:00 16:30:00 Một ấp Lộ Đá Xã An Lục Long Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • Điện Lực Châu Thành 12/06/2021 16:30:00 17:00:00 Một phần xã Phú Ngãi Trị, xã Phước Tân Hưng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Châu Thành 08/06/2021 07:00:00 08:00:00 Một phần ấp Vĩnh Xuân A xã Dương Xuân Hội Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Châu Thành 09/06/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần ấp Bình Thạnh 3 xã Thuận Mỹ Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • Điện Lực Châu Thành 12/06/2021 16:30:00 17:00:00 Một phần xã Phú Ngãi Trị, xã Bình Quới Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Châu Thành 08/06/2021 09:30:00 10:30:00 Một phần ấp Cầu Ván xã An Lục Long Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Châu Thành 14/06/2021 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1 xã Hiệp Thạnh. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • Điện Lực Châu Thành 17/06/2021 08:00:00 12:30:00 Một phần ấp 7 xã Vĩnh Công Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • Điện Lực Châu Thành 09/06/2021 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Bình Trị 1 xã Phú Ngãi Trị Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • Điện Lực Châu Thành 09/06/2021 07:00:00 08:00:00 Một phần Khu Phố 2 Thị Trấn Tầm Vu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Châu Thành 12/06/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần Khu Phố 1 – TT.Tầm Vu Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • Điện Lực Châu Thành 12/06/2021 16:30:00 17:00:00 Một phần xã Phú Ngãi Trị, xã Phước Tân Hưng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Châu Thành 12/06/2021 15:30:00 16:30:00 Một phần Khu Phố 1 – TT.Tầm Vu Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • Điện Lực Châu Thành 15/06/2021 08:00:00 12:30:00 Một phần ấp Bình Trị 1 xã Phú Ngãi Trị Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
  • Điện Lực Châu Thành 12/06/2021 13:00:00 16:30:00 Một phần Khu Phố 1 – TT.Tầm Vu Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng

  Điện Lực Vĩnh Hưng

  • Điện Lực Vĩnh Hưng 10/06/2021 09:00:00 15:00:00 Một phần ấp Trung Chánh – xã Thái Bình Trung TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Vĩnh Hưng 07/06/2021 13:00:00 13:40:00 Trạm T134/1 XX Nguyễn Hữu Huế TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Vĩnh Hưng 07/06/2021 15:00:00 15:40:00 Trạm T25 Xử Lý Rác Thải TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Vĩnh Hưng 07/06/2021 09:00:00 09:40:00 trạm T5A/1 Vũ Tuấn TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Vĩnh Hưng 09/06/2021 08:30:00 11:00:00 Một phần ấp Trung Liêm – xã Thái Bình Trung TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Vĩnh Hưng 07/06/2021 10:00:00 10:50:00 trạm T2A Tấn Tài TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Vĩnh Hưng 09/06/2021 13:30:00 16:00:00 Một phần ấp Trung Môn – xã Thái Bình Trung TBA: Sửa chữa thường xuyên

  Điện Lực Thạnh Hóa

  • Điện Lực Thạnh Hóa 10/06/2021 10:15:00 11:00:00 DNTN Lê Văn Tất Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Thạnh Hóa 10/06/2021 08:00:00 09:00:00 HKD Trần Văn Đực Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Thạnh Hóa 07/06/2021 09:15:00 10:00:00 DNTN XD Thu Ngân Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Thạnh Hóa 10/06/2021 13:00:00 14:00:00 HKD Lương Văn Kiệp Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Thạnh Hóa 07/06/2021 13:00:00 14:00:00 TB Nhơn Xuyên Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Thạnh Hóa 10/06/2021 14:15:00 15:00:00 HKD Trần Văn Bính Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Thạnh Hóa 10/06/2021 09:15:00 10:00:00 Sấy lúa Phan Văn Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

  • Điện Lực Thạnh Hóa 07/06/2021 08:00:00 09:00:00 Trang Trại Bảy Thạnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Thạnh Hóa 07/06/2021 10:15:00 11:00:00 HKD Lê Thanh Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Thạnh Hóa 07/06/2021 14:15:00 15:00:00 HKD Trần Văn Nể Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

  Điện Lực Đức Huệ

  • Điện Lực Đức Huệ 08/06/2021 13:00:00 14:00:00 Một phần ấp 3+4 Bình Hòa Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Đức Huệ 09/06/2021 09:00:00 11:00:00 1 phần Ấp 1 Mỹ Thạnh Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Đức Huệ 08/06/2021 07:30:00 09:30:00 Một phần khu phố 1 TT Đông Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Đức Huệ 09/06/2021 14:30:00 16:00:00 1 phần Ấp 3 xã Bình Hòa Nam TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Đức Huệ 09/06/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần ấp Hòa Tây xã Bình Hòa Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Đức Huệ 09/06/2021 07:30:00 09:30:00 1 phần Ấp 3 Mỹ Thạnh Đông TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Đức Huệ 09/06/2021 13:00:00 14:00:00 1 phần Ấp 2 xã Bình Hòa Nam TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Đức Huệ 08/06/2021 14:30:00 16:00:00 Một phần ấp 3+4 Bình Hòa Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Đức Huệ 09/06/2021 13:00:00 14:00:00 1 phần Ấp 1 Mỹ Thạnh Bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Đức Huệ 09/06/2021 10:00:00 11:30:00 1 phần Ấp 4 Mỹ Thạnh Đông TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Đức Huệ 07/06/2021 09:00:00 14:00:00 Một phần ấp 4 khu vực trạm T294 tuyến 479 Đức Huệ TBA: Sửa chữa thường xuyên

  Điện Lực Tân Trụ

  • Điện Lực Tân Trụ 10/06/2021 16:00:00 16:20:00 Mot phan ap Binh Hoa xax Binh Lang TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Tân Trụ 08/06/2021 13:00:00 13:30:00 Mot phan ap 1 xa Lac Tan TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Tân Trụ 09/06/2021 08:00:00 11:00:00 Cho Binh Hoa TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Tân Trụ 10/06/2021 15:20:00 15:40:00 Mot phan ap 3 xa Lac Tan TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Tân Trụ 10/06/2021 11:10:00 11:30:00 Mot phan ap 5 xa Lac Tan TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Tân Trụ 10/06/2021 13:30:00 13:50:00 Mot phan ap Thanh Phong xa Binh Lang TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Tân Trụ 09/06/2021 14:20:00 15:00:00 CÔNG TY TNHH TM LƯƠNG THỰC KIM HƯNG HOÀNG TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Tân Trụ 10/06/2021 14:10:00 14:30:00 Mot phan ap Binh An xa Binh Lang TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Tân Trụ 11/06/2021 13:00:00 16:00:00 Mot phan ap Binh Thanh xa Nhut Ninh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Tân Trụ 10/06/2021 10:00:00 10:20:00 Mot phan ap Nhon Tri TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Tân Trụ 08/06/2021 08:00:00 11:00:00 Mot phan ap binh hoa xa binh lang TBA: Đầu tư xây dựng
  • Điện Lực Tân Trụ 09/06/2021 13:40:00 14:10:00 HKD Phạm Thị Kim Liên TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Tân Trụ 11/06/2021 10:30:00 11:00:00 Mot phan ap Binh Duc xa Binh Lang Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Tân Trụ 10/06/2021 14:40:00 15:00:00 Mot phan ap Binh An xa Binh Lang TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Tân Trụ 10/06/2021 10:40:00 11:00:00 Mot phan ap 5 xa Lac Tan TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Tân Trụ 09/06/2021 13:00:00 13:30:00 HKD PHÁT KHẢI HOÀNG TBA: Sửa chữa thường xuyê
  • Điện Lực Tân Trụ 09/06/2021 15:30:00 16:00:00 KHU TĐC AN NHỰT TÂN TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Tân Trụ 10/06/2021 08:00:00 08:20:00 Mot phan ap 4 xa Tan Phuoc Tay TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Tân Trụ 10/06/2021 09:20:00 09:40:00 Mot phan ap binh dong xa Tan Binh TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Tân Trụ 10/06/2021 08:40:00 09:00:00 Mot phan ap 2 xa Lac Tan TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Tân Trụ 10/06/2021 13:00:00 13:20:00 Mot phan ap Thanh Phong xa Binh Lang TBA: Sửa chữa thường xuyên

  Điện Lực Tân Thạnh

  • Điện Lực Tân Thạnh 10/06/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm CDC Tân Thành – Ấp 3 xã Tân Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Tân Thạnh 08/06/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 1, 2, 5 xã Hậu Thạnh Đông; Kinh 2000 nam – ấp 3 xã Hậu Thạnh Tây Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền.

  Điện Lực Cần Đước

  • Điện Lực Cần Đước 08/06/2021 14:00:00 15:30:00 Một phần Ấp 1 Xã Phước Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Cần Đước 09/06/2021 08:00:00 10:00:00 Một phần ấp Rạch Cát xã Long Hựu Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Cần Đước 09/06/2021 10:00:00 12:00:00 Một phần ấp Rạch Cát xã Long Hựu Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Cần Đước 08/06/2021 15:30:00 17:00:00 Một phần Ấp 5 Xã Phước Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Cần Đước 08/06/2021 08:00:00 10:00:00 Một phần khu 4 TTCĐ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

  • Điện Lực Cần Đước 09/06/2021 08:00:00 10:00:00 Một phần ấp Chợ, ấp Ông Rèn xã Long Hựu Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Cần Đước 09/06/2021 10:00:00 12:00:00 Một phần ấp Trung xã Long Hựu Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Cần Đước 10/06/2021 10:00:00 12:00:00 Một phần ấp 4 xã Long Hòa Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Cần Đước 08/06/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Cần Đước 10/06/2021 08:00:00 14:00:00 Một phần Khu 1A TTCĐ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Cần Đước 09/06/2021 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp Đông xã Long Hựu Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

  • Điện Lực Cần Đước 08/06/2021 10:00:00 12:00:00 Một phần Ấp 3 Xã Phước Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

  Điện Lực Bến Lức

  • Điện Lực Bến Lức 07/06/2021 13:00:00 16:30:00 1 phần ấp 5 xã Lương Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Bến Lức 08/06/2021 08:30:00 11:30:00 1 phần ấp 4 xã An Thạnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Bến Lức 10/06/2021 08:30:00 11:30:00 1 phần ấp 4 xã An Thạnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Bến Lức 10/06/2021 13:00:00 16:30:00 1 phần ấp 5 xã An Thạnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Bến Lức 11/06/2021 08:30:00 11:30:00 1 phần ấp 5 xã An Thạnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Bến Lức 07/06/2021 08:30:00 11:30:00 1 phần ấp 5 xã Lương Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Bến Lức 08/06/2021 13:00:00 16:30:00 1 phần ấp 8 xã Lương Hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Bến Lức 11/06/2021 13:00:00 16:30:00 1 phần ấp Lò Gạch xã Long Hiệp Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

  Điện Lực Mộc Hóa

  • Điện Lực Mộc Hóa 08/06/2021 07:30:00 12:30:00 Một phần ấp Bình Trung 2, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa tỉnh Long An Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

  Điện Lực Cần Giuộc

  • Điện Lực Cần Giuộc 09/06/2021 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Phước Lâm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Cần Giuộc 09/06/2021 09:00:00 14:00:00 SIÊU THỊ COOPMART Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Cần Giuộc 08/06/2021 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Long Thượng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Cần Giuộc 08/06/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần xã Long Thượng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Cần Giuộc 07/06/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần xã Long Thượng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Cần Giuộc 10/06/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần xã Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Cần Giuộc 09/06/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần xã Thuận Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

  • Điện Lực Cần Giuộc 09/06/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Long An Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

  Điện Lực Đức Hòa

  • THÔNG BÁO! Từ ngày 07-06-2021 đến ngày 22-06-2021 quý khách không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

  Điện Lực Thủ Thừa

  • Điện Lực Thủ Thừa 11/06/2021 11:00:00 11:45:00 Điện lực Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Thủ Thừa 11/06/2021 13:00:00 14:00:00 Cty TNHH Tân Thành – Thủ Thừa TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Thủ Thừa 11/06/2021 14:30:00 15:30:00 HKD Tống Văn Hải TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Thủ Thừa 11/06/2021 07:30:00 08:30:00 HKD Đức Thịnh 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Thủ Thừa 11/06/2021 10:00:00 10:45:00 DNTN Hiệp Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Thủ Thừa 11/06/2021 09:00:00 09:45:00 Trại cưa Võ Văn Bảnh TBA: Sửa chữa thường xuyên

  Điện Lực Tân An

  • Điện Lực Tân An 10/06/2021 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1, ấp 3 – xã Mỹ Phú Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • Điện Lực Tân An 07/06/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần ấp 3 – xã Mỹ An Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • Điện Lực Tân An 08/06/2021 08:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1, ấp 3, ấp 4 – xã Mỹ phú Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • Điện Lực Tân An 11/06/2021 09:00:00 11:30:00 Một phần ấp 1 – xã Mỹ Phú Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • Điện Lực Tân An 12/06/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần Kp Bình Quân 2 – phường 4 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • Điện Lực Tân An 07/06/2021 08:00:00 12:00:00 trạm T.1 IDICO 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Tân An 12/06/2021 13:00:00 16:30:00 Trường Chuyên Long An Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • Điện Lực Tân An 12/06/2021 08:00:00 11:30:00 Đường Nguyễn Thái Bình. Trần Văn Nam, Đinh Viết Cừu thuộc Kp Bình Đông 2, Bình Đông 3 – phường 3 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • Điện Lực Tân An 10/06/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần ấp 3 – xã Mỹ Phú Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • Điện Lực Tân An 07/06/2021 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 3 – xã Mỹ An Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  • Điện Lực Tân An 11/06/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần Hẻm 289 thuộc Kp 7 – Phường 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • Điện Lực Tân An 12/06/2021 13:00:00 16:30:00 Đường Nguyễn văn Tiếp thuộc Kp Bình Phú, Phú Nhơn – phường 5 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
  create

  PV / Tin Nhanh Online

  Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

  Loading...
  Loading...